Zgromadzenie Dystryktu i Rotary Foundation
Walne Zgromadzenie Federacji Klubów
Seminarium Szkoleniowe Rotary Foundation
dla klubów polskich Dystryktu 2230
Rotary
A A A

Powitanie


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Szanowni Prezydenci Klubu

Przewodniczący Klubowych Komisji Rotary Foundation

Skarbnicy Klubów Rotary

Dystryktu 2230

 

Zapraszam Wszystkich zainteresowanych Rotarian do udziału w szczególnym seminarium Rotary Foundation do Grudziądza w dniu 14-15 listopada 2015 r. w Hotelu „Rudnik” ul. Miła 2, Grudziądz Rudnik.

Celem jest zapoznanie klubów i przypomnienie nowych zasad funkcjonowania Rotary Foundation, jakie obowiązują od 1 lipca 2013 r., w odniesieniu do grantów, stypendiów, wymiennych grup zawodowych i wolontariuszy.

Według tych zasad, określanych mianem Future Vision Plan, realizowane są wszystkie granty zgłoszone po 1 lipca 2013 r.

 

Przypomnę, że granty zgłoszone do 31 marca 2013 r. i zatwierdzone przed końcem roku rotariańskiego 2012-2013 realizowane są wg dotychczasowych zasad w tzw. okresie przejściowym (2013-2014).

 

Program został tak zaplanowany, aby maksymalnie dostarczyć wiedzy, umiejętności i materiału.

 

Obecna tematyka seminarium to rozliczenie dotychczasowych grantów, nowe zasady aplikowania i sprawozdawczości. Natomiast konieczność dostosowania statutów w klubach, zasad rozliczenia i rachunkowości do nowych procedur to kluczowe zadania stojące przed nami.

Aby wyjść im naprzeciw zapraszamy do Grudziądza Przewodniczących Komisji Klubowych Rotary Foundation i Skarbników Klubów dając im możliwość omówienia tych spraw na tegorocznym seminarium RF w dniach 14-15 listopada 2015 r.

 

 

 

Po Seminarium zapraszamy wszystkich na kolacje połączoną z bankietem

i występami artystów Operowych.

Resztę wieczoru umili nam muzyka naszych pokoleń.

Podczas wspólnej zabawy odbędą się licytacje – niespodzianki /prac malarskich itd. jak jest w programie/

 

Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w Grudziądzu.

 

Barbara Pawlisz, Robert Kozielski, Jerzy Korczyński, Piotr Figurski